KONFERENS: Just nu är de två länen Värmland och Västra Götalandsregionen mitt uppe i en process där man tittar närmare på möjligheterna att gå samman och bilda en västsvensk storregion. Samtidigt gränsar de två länen till Norge och flera norska fylken där samarbetet över nationsgränserna stadigt vuxit över tiden.
Därför kommer forskningsinstitutionen Reväst vid Göteborgs Universitet tillsammans med arenan Cerut vid Karlstads Universitet hålla en konferens i Göteborg den 4 december om den gränslösa regionförstoringens effekter på de två svenska länen. Bland de ämnen som ska tas upp finns den gränsregionala arbetspendlingen, bostadsmarknaden, näringslivsstrukturen och handels utveckling utmed hela detta gränsområde.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar