KONFERENS: Platser, människor och samhällen har i alla tider varit beroende av enskildas och gruppers förmåga att ta kreativa initiativ. Kring temat ”Kreativitet på plats” inbjuder Cerut vid Karlstads Universitet in till en halvdags seminarium den 24 november.

Föredrag, diskussioner och samtal kommer att ta sin utgångspunkt i boken ”Kreativitet på plats”, av redaktörerna Lars Aronsson och Lotta Braunerhjälm. Frågor som kommer att beröras är varför vissa platser och regioner anses mer kreativa än andra och om det finns underliggande historiska eller kulturella förhållanden som kan förklara skillnaderna.

Länk till seminariet: http://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/kalendarium/5187  

Länk till boken: http://www.kau.se/kup/kreativitet-pa-plats

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar