KONFERENS: Under dagarna 21 – 23 September arrangerar Nordiska samarbete för boende och stadsforskning (nordisk samarbeid for bolig – og byforskning, kallad NSBB). Under dessa dagar kommer forskare från hela norden ta upp frågor som berör de nordiska storstädernas villkor och förutsättningar I ett Europa som står under kraftig omvandling och inte minst en helt ny programperiod från 2014.   Läs mer:    NRU Norden:Per Holmström

Lämna en kommentar