KONFERENS: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) bjuder den 18-19 november till höstens största arbetsseminarium kring utformningen av ett gemensamt nationellt innovationssystem.
Till konferensen har IVA speciellt bjudit in regionala nyckelaktörer som landshövdingar, ordföranden i Regionförbund och företagsledare och universitets och högskolerektorer med flera. På samma sätt har politiker och tjänstemän från riksdag, departement och verk/myndigheter bjudits in för att delta.
Hela arbetsseminariet går ut på att alla deltagare ska få möjligheten att utbyta erfarenheter, gemensamt bidra till ny kunskap och inte minst bygga nya nätverk.
 
Länk: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar