KONFERENS: Kan samhällsentreprenörer bidra till att påskynda utvecklingen av sociala innovationer i städer och regioner som står inför utmaningar med social segregation, utflyttning och klimathot? Dessa frågor utgör temat för den konferens som samhällsentreprenörernas nätverk och det nationella nätverket Reglab håller den 1 november i Stockholm.

En ytterligare konferens på ett snarlikt tema hålls den 28 – 29 november i Östersund på temat ”Låt oss tala om samhällsentreprenörskap”. Här ställer man sig bland annat frågan hur de etablerade partier tar tillvara på samhällsentreprenörskapets möjligheter. På plats finns bland annat riksdagspolitikerna Saila Qvicklund (M) och Marie Nordén (S) för att kommentera utvecklingen.

 

Kontakt för anmälan till seminariet den 1 november: www.samhallsentreprenor.se

 

Kontakt för anmälan till arrangemanget den 28 – 29 november: anna.sorensson@miun.se

 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar