KONFERENS: Europaforum Hässleholm har i år valt fyra teman som präglar årets forum den 11 – 14 april: samhällsentreprenörskapets betydelse för en plats och en region står i fokus den första dagen. Dag två präglas av landsbygdens utmaningar. Relationerna mellan EU-lagstiftning och frihetsgraden för de svenska kommunerna är temat för den tredje dagen. Sist får deltagarna lyssna på vilka EU-kommissionens framtida planer är.   Länk till program och anmälan:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar