KONFERENS: När företag går samman i täta samarbeten över läns- och regiongränser ökar chanserna för att fler jobb. Den erfarenheten delas av Dalarna, Gävle och Värmland som den 17 juni presenterar sina erfarenheter på konferensen ”Innovation för tillväxt”, i arrangemang av IVA, Vinnova och Tillväxtverket.
Framförallt kommer konferensen ta upp hur en regional och en kommande nationell innovationsstrategi i praktiken skulle kunna kopplas samman för att på ett bättre sätt ta tillvara offentliga resurser.
 
Länk till anmälan:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar