KONFERENS: Platser som uppmuntrar till många olika slags mänskliga möten blir attraktiva. Dessutom kan sådana platser bidra till en starkare social sammanhållning. Men hur så skapas sådana platser och hur kan man stötta dem?
Den 26 maj bjuder Stockholms läns landstings Region- och Trafikplanekontor in till ett seminarium kring just denna fråga om hur mötesplatser i Stockholmsregionen kan stöttas. Temat har också koppling till Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan RUFS 2010 och den underlagsrapport ”Mötesplatser” som ligger till grund för planen.
 
Länk till konferensen:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar