KONFERENS: Är det fullt möjligt att tro att dagens tillväxtparadigm, som bidragit till miljömässiga övertramp, också kan innehålla lösningen på dagens och framtidens bekymmer? Den frågan ställs av talaren Kevin Noone på nätverket "Omställning Sverige":s kommande konferens den 19 februari i Sigtuna, på temat ”Den ekonomiska tillväxtens vara eller inte vara?” En annan talare, Anders Wijkman, kommer att ta upp frågan om vi kan gå från en linjär till en cirkulär ekonomi, där resurser förnyas och används på nytt i stället för att förbrukas.   Länk till evenemanget:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar