KONFERENS: Utan en god inblick i hur tillväxt skapas så är riskerna stora att våra tjänliga vattenreserver förbrukas. Situationen i Östersjön är ett bra exempel på vad som hänt i Sveriges och Finlands omedelbara närhet.
Vatten är också temat för året Mälarting som hålls den 26 – 27 maj i år i Eskilstuna. Den avgörande frågan på dagsordningen är därför hur regionerna runt Mälaren på bästa sätt hanterar sin gemensamma vattenreserv utan att förbruka den för nästkommande generationer.
 
Länk till Tinget: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar