NORDEN / REGIONALPOLITIK: – Det är inte ovanligt att aktörerna i regionerna tänker mer på varandra än på det som sker utanför den egna regionen och inte minst internationellt,
säger Margareta Dahlström, forskare och vice direktor för den nordiska forskningsinstitutionen Nordregio i Stockholm.
De här slutsatserna drar hon ifrån en pågående studie kallad REKENE (Regional Trajectories to Knowledge Economy) där man jämför hur nordiska regioner och företag från alla nordiska länder och Åland har integrerats och dragit fördelar av den globala kunskapsekonomin.
– Det vi upptäckt är att de mest drivande regionerna är både öppna och har den kapaciteten att de kan fånga in och koppla upp sig mot intressanta aktörer och händelser oavsett var det sker i världen, säger hon.
Dahlström poängterar också hur viktiga de så kallade regionala mäklarna är, det kan vara regionförbunden eller andra, som både kopplar samman aktörer och samtidigt smörjer hela systemet. Bland annat nämner hon hur finska producenter av skogsmaskiner lyckats kompensera sina högre kostnader för sin produktion genom att utnyttja fjärrstyrningsteknik från IKT -industrin. På så vis kan man på nytt hålla ett försprång mot omvärlden.
– Men för att det ska fungera så krävs ett tydligt och väl utvecklat regionalt ledarskap som kan koppla samman olika teman, säger forskaren från Nordregio.
Med teman menar hon kunskaps- och kompetensområden, snarare än de traditionella sektors- och politikområdena, som hon menar kan leda tanken fel.
Kopplingarna går på tvärs och följer inte invanda tankemönster. Här ligger en del av utmaningen.
Hindren för att nå denna omställning kan enligt henne vara både stora men också ibland rent av bagatellartade.
– Regelverken mellan olika länder gör sig alltid påminda, säger hon. – Sedan kan det handla om så enkla saker som att få rätt personer att mötas och att få politisk och medial acceptans för en lösning som alla ser som positiv, men som inte följer förutfattade meningar om hur saker och ting ska gå till.
Ämnet kommer att tas upp i samband med en konferens den 20 januari i Karlstad i Värmland under temat ”Policy tools for the knowledge economy”.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar