EU / SVERIGE: Kommer skånska intressen i framtiden allt mer inrikta sig på Tyskland och Hamburg? Mycket talar för detta, eftersom bron mellan Danmark och Tyskland fått klartecken att byggas. Det blir därmed möjligt inom 3 timmar nå över 9 miljoner människor. Frågan kommer att tas upp i årets Europaforum Hässleholm som i år hålls mellan den 12–15 april under temat ”Skånska strategier för makroregionen Skåne-Hamburg".
På plats kommer även chefen för EU-kommissionens Sverigekontor Pierre Schellekens att finnas för att ta upp den nya kommissionens politiska prioriteringar under 2010 och resten av mandatperioden.  
 
Länk till konferensen:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar