Staten behåller greppet om kulturen

Staten styr fortfarande över kulturpolitiken i regionerna, trots ambitionen att öka utrymmet för regionala variationer.

– Vi ser en informell styrning från staten. Kulturrådet är noga med att meddela vad som måste finnas med i kulturplanerna och regionerna är rädda för att ”straffas” om de inte följer intentionerna, säger Agnes Ers, utredare på Myndigheten för kulturanalys.

Men samtidigt har det regionala och kommunala inflytandet ökat, visar den utvärdering som myndigheten har gjort av den modell med kultursamverkan som alla landsting och regioner utom Stockholms läns landsting deltar i sedan årsskiftet.

– Kultur är något man tar allt mer på allvar. Det märks inte minst i de fullvärdiga regionerna med folkvalda parlament och en självständig kulturpolitik, säger Agnes Ers.

Hittills har inga större förändringar skett i hur de statliga bidragen fördelas mellan och inom regionerna, när det gäller den del som fördelas med de regionala kulturplanerna som underlag.

Utgångspunkten är fortfarande att en särskild förordning styr hur bidragen fördelas. Sju områden prioriteras, och största delen kakan går till de stora institutionerna.

 

Första internationella mötet om hållbar stadsutveckling avslutat

Energimyndigheten stod i veckan som gick värd för det allra första internationella mötet inom det relativt nybildade nätverket som verkar för hållbar stadsutveckling, Global Sustainable Cities Network (GSCN). Nätverket är ett samarbete mellan Sverige, Finland, Danmark, Kina och Förenade Arabemiraten och på sikt kan fler länder komma att ingå. På agendan för mötet stod energieffektivitet, förnybar energi och hållbar stadsutveckling på ett globalt plan.

Publikationen Energiindikatorer 2013, utgiven av Energimyndigheten, där man bevakar svenska energipolitiska mål har temat transport. Energieffektivitet och förnybar energi är centrala indikatorer i publikationen som ger en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling.

Lämna en kommentar