Hard Rain: Whole Earth – en konferens för en rättvis och hållbar global utveckling. Vilka konsekvenser får klimatförändringen, befolkningsökningen och hur vi använder jordens resurser är några av de frågor som konferensen försöker svara på.

Lämna en kommentar