GLOBALT: Finanskris i USA, terrordåd i Norge och upplopp i London har skakat omvärlden den senaste tiden. Samtidigt som Europas egen valuta – euron – tappar förtroende bland medlemmarna i takt med att finanskriserna växer i de södra medlemsländerna. Hur har dessa händelser påverkat Sveriges regioner, och hur bedöms riskscenariot framöver?

Börsturbulensen sätter myror i huvudet på Riksbanken när den ska göra prognos för den svenska tillväxten och hur hög den svenska styrräntan ska vara. När börsen svänger upp och ned är det svårt att värdera hur svenska konsumenter påverkas enligt Riksbankens penningpolitiske chef Per Jansson. Skulle det vara så att den finansiella oron håller i sig så kommer den påverka de prognoser som presenteras vid Riksbankens nästa räntemöte i början av september. Effekterna kommer på sikt Enligt SKL:s chefsekonom Mats Kinnwall väntas den ekonomiska utvecklingen leda till oro hos såväl företag som hushåll i Sverige, med dämpad investeringstakt och mer återhållsamma hushåll som följd. Den senaste tidens finansiella oro har föranlett SKL att revidera ned prognosen för nästa års ekonomiska tillväxt. Sysselsättningen antas bli lägre än förväntat, vilket minskar skatteintäkterna för kommuner och landsting, vilket konkret innebär att kommunernas skatteintäkter beräknas bli flera miljarder lägre nästa år än vad som prognostiserades i ekonomirapporten i maj. Inga märkbara konsekvenser i Region Skåne Pia Kinhult, Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne säger att den regionala nivån inte har förändrat säkerhetsnivån som följd av den senaste tidens omskakande händelser i Norge och London. – Däremot tror jag att den nationella nivån höjt säkerheten något. Våra stora städer har alltid en högre beredskap. När det gäller den globala finansens avtryck på våra svenska företags möjligheter och våra regioners förutsättningar att växa, menar framhåller Pia att ekonomisk osäkerhet alltid skadar förutsättningarna. – Det riskerar att företag tvekar att investera och inte får fart på affärerna. Ännu så länge är detta inte märkbart men om det pågår under en längre tid  kommer det att märkas även här. I regionen har man inte vidtagit några säkerhetshöjande åtgärder som följd av terrordådet i Norge och upploppet i London, informerar hon.   Regionerna viktiga för kraftsamling Bengt Westman, sektionschef på avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, säger att det generellt redan nu är svårt att avläsa effekterna ute i regionerna av den rådande börsoron. Erfarenheter från tidigare börsnedgångar är att en del regioner är mer sårbara än andra. Storstäder som är mer tjänstesektorintensiva klarar sig oftast bättre. – Från tidigare erfarenhet vet vi att regionerna har spelat en stor roll under utsatta situationer, då det handlar om att kraftsamla kring bland annat kompetensutveckling, uppbyggnad av infrastruktur och innovation i företag. Västra Götalands styrka under förra krisen var just att man lyckade med att samordna och kraftsamla kring viktiga frågor, säger Bengt och tillägger: – När det gäller krisen i USA ser vi inte att det fått några direkta följder för regionerna, däremot är det mer påverka från det finansiellt ostabila läget i de södra EU-länderna. Det viktiga är att det byggs upp kompetensplattformar kring sysselsättning och kompetensförsörjning för att snabbt kunna samverka i svåra situationer som uppstått som följd av finanskriser.  När det gäller eventuella effekter från terrordådet i Norge och upploppen i London är svårare att se någon verkan av nu. – Tittar man på följderna från ”11 september”  påverkade det både flygtrafiken, kommunikationen mellan företag och olika säkerhetsfrågor. Fortsatt finansiell turbulens kan påverka orderingång Billeruds vd Per Lindberg kommenterade nyligen till Nyhetsbyrån direkt att bolaget ännu inte sett någon effekt av de senaste veckornas finansiella oro på den egna orderingången.  

"Än så länge ser det ok ut. Vi har alltid en viss nedgång under sommaren och det har vi även i år, men det är svårt att se om den nedgången är påverkad av oron", säger han. Att en fortsatt finansiell turbulens kan få inverkan på den reala ekonomin betvivlar Per Lindberg alltså inte.

"Jag har väldigt svårt att se att vår ordersituation framöver inte skulle påverkas av den oro som finns. Folk är nervösa och det är en stor risk att oron fortplantar sig till de industriella systemen", säger han. Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden:

Lotta Ekberg

Lämna en kommentar