Skapa jobb, fånga upp människors engagemang och vara en motor för innovationer och tillväxt. Kulturen får en bredare roll när Västra Götalandsregionen tar fram en ny kulturplan.

Under sommaren är ett förslag till ny regional kulturplan ute på remiss bland kommunerna i Västra Götaland. Finanskrisen drabbade regionen hårt och nu hoppas politikerna att kulturen ska bidra till att vända utvecklingen.

Kultur handlar inte bara om att stå med blåsinstrument på en scen, utan också om att vara med i det civila samhället och fånga upp människors engagemang,

säger Alex Bergström (S), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. I planförslaget framhålls kulturens betydelse i det regionala innovationsarbetet:

<”Det är inom den icke tekniska innovationen som potentialen finns, här kan nya innovationer skapas som ger plats för nytänkande inom nätverkande, ledarskap, organisation, klustersamarbete och design. Här har kulturen sin självklara plats att inspirera det traditionella företagandet med sina mer flexibla och okonventionella metoder”. Alex Bergström utvecklar tankarna i planen, som ska klubbas av regionfullmäktige i oktober:

Kultur är tillväxtskapande och kan bidra med den sista avgörande pusselbiten för att nå hela vägen fram med en innovation.

Kompetensväxling

Repslagarmuseet i Älvängen strax norr om Göteborg är ett av cirka 60 arbetslivsmuseer i Västra Götaland som ingår i projektet Kompetensväxling. Syftet med projektet är att intressera ungdomar för arbetslivshistoria, ge dem möjlighet att feriearbeta och i bästa fall fortsätta engagera sig i verksamheten som idag drivs av en ideell förening.

— De flesta som engagerar sig i dag är pensionärer. Vi behöver bredda oss och föra över kunnande till den unga generationen, säger Börje Johansson, chef för Repslagarmuseet och ordförande i föreningen Industrihistoria i väst.

Kompetensväxling hör till de projekt som lyfts fram i förslaget till ny regional kulturplan och Börje Johansson ser tydliga kopplingar mellan vårdandet av regionens arbetslivshistoria och kulturens roll i dagsaktuella frågor.

– Kunskaper om historien skapar förståelse för de problem vi har på arbetsmarknaden i dag. Repslagarmuseet håller till i en 300 meter lång kulturminnesmärkt byggnad som rymmer en av de få bevarade repslagarbanorna i landet. Museet samarbetar med skolorna i Ale kommun varje år kommer ett stort antal tredjeklasselever på besök.

Arvet efter Saab

Saabmuseet i Trollhättan är ett annat exempel på regionala kultursatsningar med koppling till näringsliv och arbetsmarknad. Västra Götalandregionen såg tillsammans med Trollhättans kommun till att museet räddades undan Saabs konkurs.

– Stödet till museet innebär inte att vi stöttar Saab för att företaget tillverkade häftiga bilar. För oss är det viktigt att se vad som händer i ett samhälle som förlorar en ikon. Vad betyder det för människors känsla för kommunen och vad växer fram istället? säger Alex Bergström.

Börje Johansson ser också engagemanget i arvet efter Saab som en viktig angelägenhet för den regionala kulturpolitiken.
– Jag ångrar att vi inte gjorde samma sak när varvsindustrin lades ner. Det är mycket viktigt att vi för vårt arbetslivshistoriska arv vidare till de unga, säger han.

Lämna en kommentar