Landsbygdsforskning genomgår i dag en renässans, enligt Erland Eklund, forskare vid Åbo Akademi i Vasa med inriktning på landsbygdsstudier. Detta beror inte minst på att landsbygdens tillskott när det gäller framtida ödesfrågor som mat och energi har blivit globala krisfrågor genom miljö- och klimatdebatten.  

ESRS – European Society for Rural Sociology – höll sin 23:e kongress i Vasa 17 – 21 augusti i år. Förbundet som bildades för 50 år sedan samlar nuförtiden forskare med fokus på landsbygden från många discipliner förutom den traditionella ruralsociologin.
 
Vid kongressen i Vasa presenterades närmare 450 ’papers’ i 36 arbetsgrupper av forskare med förankring i discipliner som sociologi, geografi, statsvetenskap, agronomie- och kulturvetenskaper. Kongressen var troligen den största i förbundets historia med närmare 500 deltagare från över 40 länder. Kongressen arrangerades gemensamt av landsbygdsforskarna vid Åbo Akademi i Vasa och institutionen för regionalvetenskap vid Vasa universitet. Alla nordiska länder var väl representerade på kongressen.
 
Kongressens övergripande tema var formulerat som “Re-inventing the rural: between the social and the natural” med fem underrubriker:  Mobilities and Stabilities in Rural Space; The Rural Bites Back;  Animal Farm;  The Sciences of the Rural;  Sustainable Ruralities.
 
Det är naturligtvis omöjligt att ge en översikt av allt det som presenterades, debatterades och alla nätverk som skapades under veckan i Vasa. Det mest intressanta är kanske att ”landsbygdsforskning” för närvarande tycks uppleva en renässans. Frågor om klimatpolitik, bioenergi, globala livsmedelsproblem, nya migrationsströmmar samt matens och djurhållningens politik bär alla i något avseende med sig viktiga ”landsbygdsdimensioner” som gjort det möjligt att rekrytera helt nya grupper av forskare.
 
Ordföranden för ESRS vetenskapliga kommitté, Philip Lowe från Newcastle University, gjorde en historisk tillbakablick över landsbygdssociologins historia i USA och Europa och pläderade starkt för en ”engagerad

landsbygdsforskning”. Ruralsociologin hade sin första storhetstid i samband med New Deal-politiken i USA och kom via Marshall-hjälpen till Europa och blev en del av Västeuropas moderniseringsprojekt decennierna efter det andra världskriget. Ruralsociologins styrka ligger fortfarande enligt Lowe i skärningspunkten mellan forskning, praktik och politik – det är där man skall skapa ”engagerad forskning”.

 
Det globala perspektivet var framträdande vid kongressen, inte minst tack vare sessionen Theoretical Perspectives on the Food Crisis. Ett tiotal kända forskare presenterade där sin syn på orsakerna till de senaste årens berg och dalbana beträffande globala processer visavi livsmedel och energi. Det mest uppseendeväckande har kanske varit de enorma upphandlingar eller arrenderingar av mark – ”the land grab” – som nya aktörer i Asien och oljestaterna har företagit inte minst i Afrika.
 
Nästan samtliga tal vid plenar- och symposiesessionerna finns publicerade i power point format på www.esrs2009.fi samt www.ruralsociology.eu. Tag gärna ett titt om du är intresserad av att få en bild av den mångfald frågor som behandlades. Om man är intressead av någon särskild arbetsgrupp bör man direkt kontakta gruppens koordinator.
 
ESRS kommer att arrangera sin nästa kongress på Kreta i september 2011. Information kommer att finnas på förbundets hemsida, www.ruralsociology.eu. 
 
 Erland Eklund
Åbo Akademi i Vasa / landsbygdsstudier
Erland.Eklund@abo.fi
Lämna en kommentar