Nästa framtida svenska exportsuccé kan mycket väl vara att anordna möten. Speciellt de där gräsrötter och beslutsfattare möts på en informell arena. Det är en av slutsatserna man kan dra efter årets landsbygdsriksdag.

Landsbygdsriksdag i Ronneby
Landsbygdsriksdag i Ronneby

Den nationella landsbygdsriksdagen har blivit ett så framgångsrikt koncept att det nu går på export. Landsbygdsriksdagen som gick av stapeln den 6-8 september var den 12 i ordningen och på europeiskt håll är man imponerad av den svenska modellen.

-Det unika med den svenska Landsbygdsriksdagen är mötet mellan gräsrötterna, landsbygdsutvecklarna och ministrarna säger Inez Abrahamzon, ordförande i Hela Sverige skall leva. Det är ovanligt med forum där både beslutsfattare och bygdeutvecklare möts och har möjlighet att diskutera och samtala kring landsbygdsfrågor. Att arbeta med att sudda ut gränser och hierarkier för att istället fokusera på frågorna är en viktig ingrediens i landsbygdsriksdagen och så intressant att den nu går på export.

-Vi har blivit tillfrågade att vara med och göra en europeisk riksdag, fortsätter Inez Abrahamzon, med den svenska som förlaga. Årets riksdag har samlat deltagare från 25 länder och de kommer att åka hem och förhoppningsvis vara inspirerade att utveckla sina egna landsbygdsriksdagar i respektive länder.

-Vi ser en mobilisering av en europeisk lobby för landsbygdsfrågor,

säger Inez Abrahamzon. Tätare möten och nätverk och ett uppsving för landsbygdsfrågor tillsammans med ett starkt engagemang från människor från hela Europa skapar en förutsättning för en sammansvetsad lobbyverksamhet.

Två stora europeiska landsbygdsnätverk har gått samman; The European Rural Alliance och European Rural Community Association. Tillsammans har de initierat den första europeiska landsbygdsriksdagen, som de hoppas få till stånd under hösten 2013 i Bryssel. Man hoppas att sammanslagningen ska ge en enad röst åt landsbygdsfrågorna i Europa och en möjlighet att lyfta specifika utvecklingsfrågor för landsbygden både på en europeisk och på en nationell nivå.

Både det europeiska nätverket och det svenska; Hela Sverige ska leva, arbetar med att få hela landsbygden att fungera. På landsbygden är det viktigt att arbeta med helheten; hur ska vardagslivet på landet fungera med skolor, affärer, banker, service och kommunikationer. Det är svårt att särskilja en del som är viktigare än den andra utan det är hur helheten fungera som avgör om det är möjligt att få livskvalitet på landet. Inez Abrahamzon menar att det krävs ett stort engagemang för att kunna bo på landsbygden.

– Vi får ta ett stort ansvar för samhället; orda finansiering av affärer, rädda skolor och utveckla turismnäring. Det ansvaret slipper man i staden…

Lämna en kommentar