Länsstyrelserna fortsätter att bygga ut sitt batteri av e-tjänster. Sedan förra veckan kan nätet även användas för att söka tillstånd att strö ut aska efter en avliden person, eller för att starta verksamhet med djur. Under hösten kommer fler tjänster att lanseras, meddelar Lenny Lämber, stabschef på länsstyrelsen i Västra Götaland och en av de ansvariga för länsstyrelsernas gemensamma utveckling av e-tjänster.

Lenny Lämber

– Vi vill göra kontakten med länsstyrelserna så enkel och snabb som möjligt för både privatpersoner och företag, säger han.

Varje år hanterar länsstyrelsen omkring 600000 ärenden. Med fler e-tjänster kan handläggningen av ett ärende påbörjas snabbare och på så vis blir beslutsprocessen kortare.

– Tjänsterna är desamma oavsett vilken länsstyrelse man tillhör, säger Lenny Lämber.

Lämna en kommentar