NORDEN / ÅLAND: Det åländska självstyret måste förnyas i takt med att omvärlden har förändrats. Om allt går enligt planerna så träder den nya lagstiftningen i kraft då självstyret fyller 100 år.  

När den sittande regeringen på Åland kom till makten bestämde den att självstyret skulle ses över. Den parlamentariska kommittén som tillsattes har nu kommit med ett förslag som även ledningen i Helsingfors gillar.
 
Behov av förnyelse
De senaste tio – femton åren har politikerna på Åland allt mer kommit att inse att det åländska självstyret är i behov av förnyelse. Internationalisering och teknisk utveckling har fått ålänningarna att vakna till. Det finländska EU-medlemskapet och övergången från marken till euron har också påverkat ålänningarnas självstyre. Därför fick kommittén ansvaret att inte bara föreslå lappning och lagning av det befintliga regelverket utan göra en grundlig översyn och föreslå en ny grundlag.
 
Enligt förslaget ska listorna som å ena sidan radar upp Ålands rättigheter gentemot Finland och å andra sidan Finlands rättigheter gentemot Åland bytas ut mot en enda lista.
På denna lista ska den finska statens kärnområden, med tillhörande rättigheter och skyldigheter, slås fast, samt ålänningarnas rätt till finskt medborgarskap. Allt annat ska ålänningarna själva styra över. Detta kallas en öppen lista.
 
Vinna – vinna
En av dem som hållit i kommitténs arbete är Gunnar Jansson, förste vice talman i den åländska lagtinget.
Hur har den finländska regeringen ställt sig till kommitténs förslag?
– De har följt arbetet mycket nära och ingående hela

tiden och varit mycket engagerade. Det har till och med varit så att samtliga åtta partier har haft sina kontaktpersoner knutna till vårt arbete

Upplever ni att de har känt sig hotade?
– Nej inte alls. Det här har för alla inblandade parter varit en vinna – vinna lösning. Det åländska självstyret har gett Finland en oerhörd PR och visat omvärlden att man klarar av att behålla en lyckad minoritetslösning.
Det har kanske behövts extra mycket nu när svenskan haft det trångt i Finland den senaste tiden?
– Ja det har säkert gjort sitt till.
 

Hur går det med ekonomin
Gunnar Jansson menar att den enda frågan där Finland haft synpunkter är kring hur ekonomin ska regleras. Från början var man mån om att Åland inte skulle omformas till ett nordiskt skatteparadis, med stor frihet utan skyldigheter.
– Vårt svar till dem har varit att vi vill se ekonomin som vilket politikområde som helst där behörighetsfrågan ska kunna förhandlas, säger Jansson.
 
Stort firande
Om allt går i lås, vilket Gunnar Jansson anser högst troligt, så kommer förslaget till ny självstyrelselag att träda i kraft år 2017. Då är det hundra år sedan Finland frikopplades från Ryssland och Ålands väg mot självstyrelse började.
– Den tajmingen är vi väldigt nöjda med. Skulle något mot all förmodan gå snett så har vi två ytterligare tillfällen, nämligen 1921 då Åland togs upp i Nationernas förbund, alternativt 1922 då vi firar att vårt självstyre infördes fullt ut, säger lagtingets förste vice talman Gunnar Jansson.
 
Länk till förslaget: 

 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar