SVERIGE / KOMMUN: Olösta gränsdragningar mellan Sveriges regioner stör förberedelserna inför EU:s nya programperiod. - Regionfrågan försinkar allt. Det gör det svårt att samla styrkorna, säger May Andersson, direktör vid Kommunförbundet Västernorrland.   

När kommunala tjänstemän och politiker nu drar igång arbetet igen efter sommaren ligger förberedelser inför den nya programperioden 2014-2020 högt på dagordningen. Kommunerna ska bidra till den utvecklingsplanering som ska anpassas till målen för Europa 2020, den EU-strategi som ersätter Lissabonstrategin.   Regional omstöpning förhindrar Den innevarande programperioden hade en svajig start i Sverige. Organisationen fanns inte på plats och det dröjde innan EU-pengarna kunde göra nytta. Nu väcker de många turerna kring omstöpningen av de regionala myndigheternas gränser liknande farhågor. – I stora delar av Sverige kan det bli gungigt om Mats Sjöstrand senare i höst kommer med förslag om en ny länsdelning, säger May Andersson, direktör och ansvarig för övergripande utvecklingsfrågor vid Kommunförbundet Västernorrland.    Landstinget Västernorrlands fullmäktige fattade strax efter midsommar beslut om att bilda en regionkommun 2015 tillsammans med Jämtlands läns landsting. Utredaren Sjöstrand var på plats när beslutet togs och kommer att ha med det som en vikig pusselbit när han funderar vidare på hur Norrlandsfrågan ska lösas. – Vi har kommit en bit på väg i processen där vi förbereder oss för en regionbildning. Jag tror att vi kan ha färdiga beslut i båda länen i slutet av hösten om att sjösätta förberedelserna, säger May Andersson.   Behöver tala med en röst En storregion med de fyra nordligaste länen har tidigare funnits som ett alternativ, men är knappast längre aktuell. En troligare lösning är att Norrbotten och Västerbotten bildar en egen region, eventuellt med möjligheter för kommuner som gränsar till Västerbotten att ansöka om att få tillhöra regionen. May Andersson är bekymrad över att samtalen mellan de två grannarna i norr inte kommit längre. – Jag trodde vi skulle ha en parallell process med Västerbotten och Norrbotten. Vi behöver tala med en röst, inte minst om infrastrukturen. Upprustningen av Ådalsbanan måste bli klar för att det ska vara någon nytta med Botniabanan och dubbelspår från Sundsvall till Stockholm, säger hon.   Många frågor på agendan Frågan om hur den lokala nivån blir delaktig i EU:s framtida sammanhållningspolitik handlar om mer än regionala gränser. Fyrbodals Kommunalförbund samordnar 16 kommuner i nordvästra delen av Västra Götaland, som står inför en omfattande strukturomvandling. – Vi för en dialog med våra kommuner om vad vi behöver satsa på. Mycket handlar om att bredda näringslivet och göra ytterligare satsningar på infrastrukturen så att människor kan bo kvar på landsbygden även om jobben flyttar, säger förbundsdirektören Lasse Lindén.   EU uppmanar medlemsländerna att se till att skolan samverkar mer med arbetsmarknadens parter och att kursplanerna inriktas mer mot de på kreativitet, innovation och entreprenörskap. – Vi har redan flera projekt igång om det i skolorna. Vi har också kommit en bra bit på väg med våra kompetensplattformar, säger Lasse Lindén.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar