SVERIGE / KOMMUNER: Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en möjlighet för kommunen att få konkurrens om leveranserna, säger Bo Ekdahl upphandlingschef på Borås stad. – Har vi effektiva lokala företag så kommer de att vinna kontrakten utan konstlade medel framhåller han.