SVERIGE: Behöver Örebro län i dagsläget ta ett aktivt initiativ i regionfrågan eller ska man avvakta till dess regeringen tagit ett beslut? På den punkten gör kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun, Staffan Werme (fp) och ordförande för regionstyrelsen i Regionförbundet Örebro, Irén Lejegren (s) helt olika bedömningar. Werme berättar i en debattartikel i Nerikes Allehanda den 4 oktober, ”Unikt läge mitt i Sverige – Örebro län kan bli centrum i Svealandsregion”, att han vill ta initiativ till en ny regional strategi för kommunen och län.” Där vill han se: ”…vilka behov som ska mötas i en ny Svealandsregion. En region med Örebro som självklart centrum”. Bakgrunden är att både på västra och östra sidan om det egna länet aktivt söker nya regionbildningar.
Irén Lejegren ser inte behov av att skynda på på samma sätt. I en artikel den 6 oktober under rubriken ”Werme varnar för isolering”, poängterar hon att regeringen inte tänker säga ja till nya regioner förrän tidigast under nästa mandatperiod. Hennes recept är fortsatt och fördjupat samarbete. Hon hoppas att Norrland får ja av regeringen, eftersom det är viktigt att få fram ytterligare en stor region så snart som möjligt.
– För oss andra är det nästan omöjligt att hinna, säger hon till Gränsbrytning.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar