När Norges nya kulturpolitik tar form ökar också kraven på att regeringen ska satsa mer på forskning om kulturlivet i hela landet. - Kommunikationen mellan olika landsändar måste bli bättre, säger Grethe Ernø Johansen, fylkesråd i Finnmark.

Nyligen överlämnade en grupp utredare rapporten ”En kunnskapsbasert kulturpolitikk” till den norska kulturministern Anniken Huitfeldt. De konstaterade bland annat att kulturpolitiken mer än i dag måste baseras på kunskap om hur kulturlivet ser ut i olika delar av landet, men att det ofta är svårt då forskningen om olika konstformer har stora brister.
Utredarna gör en jämförelse med idrott och medier – två områden där forskningen är betydligt mer omfattande och där det finns etablerade forskningsmiljöer på högskolor och universitet.
Grethe Ernø Johansen är fylkesråd för Arbeiderpartiet och ordförande i Hovedutvalget for kultur, næring og samferdel i Finnmarks fylkeskommun. Hon välkomnar utredningsförslaget och önskar att fler kulturyttringar i nordligaste Norge når politiker och publik i Oslo. Samtidig är hon självkritik:
– Det handlar också om att vi måste bli bättre på att berätta om det som sker häruppe, säger hon.

500 nya kulturjobb

Fylkestinget i Finnmark satte för några år sedan upp målet att skapa 500 nya kulturarbetsplatser före 2014. Det finns visserligen många både nationellt och internationellt kända konstutövare i regionen, men möjligheterna till försörjning är ändå svår och därför är det offentliga en viktig katalysator för utvecklingen av kulturen. I sin regionala kulturstrategi uppger fylket att det trots svårigheterna etableras fler jobb inom kultursektorn i Finnmark än i övriga delar av Norge. Dokumentet slår också fast att konstnärerna i Finnmark ofta har en stark anknytning till fylkets historia, kultur och identitet.
– Här finns till exempel flera professionella dansare och filmskapare, ofta kopplade till samisk tradition, säger Grethe Ernø Johansen.
Med sitt geografiska läge har Finnmark ett livligt kulturutbyte med grannländerna, inte minst Ryssland. Avstånden är stora både inom fylket och söderut mot andra delar av landet.
För oss är avstånden det som kräver mest resurser. Det gör att vi har speciella behov och får jobba lite smartare.

Samisk film

Förra året tillsatte regeringen en stor kulturutredning som 2014 ska komma med förslag på en rad områden. Flera delutredningar har sjösatts för att bland annat kartlägga kommunernas kostnader för kulturverksamhet. Utredarna ska också analysera fylkeskommunernas roll i norskt kulturliv.
Fylkestinget i Finnmark har valt att satsa extra på filmkonsten, bland anat genom att upprätta en regional filmfond. Pengar från fonden ska ge fler möjlighet att producera spelfilm i norr. Tillsammans med kulturdepartementet och sametinget har fylketinget också bidragit till det samiska filmcentrum som skapats i Kautokeino i södra delen av Finnmark. I kommunen finns sedan tidigare även Samiska högskolan, Samiska nationalteatern och ytterligare några institutioner för samisk kultur och utbildning.
– Genom Samiskt filmcentrum kan vi främja produktionen av samisk film i Sverige, Norge, Finland och Ryssland, säger Grethe Ernø Johansen.
Lämna en kommentar