NORDEN: De är tillräckligt nära för att ha en gemensam historia och tillräckligt lika för att hindren ska vara överkomliga. Dessutom tillräckligt åtskilda för att olikheterna ska berika. Men är norska Hedmark och svenska Dalarna tillräckligt motiverade för att göra något av de gemensamma möjligheterna? Och kan vägen dit gå via mer ”tillit”?  

Vet man inte om att det går en nationsgräns mellan de två regionerna och dessutom blundar för skillnaderna i språken så skulle man lätt kunna tro att projektet Tillväxt Regional Utveckling Skandinavien Tillsammans (TRUST) pågår mellan vilka två regioner som helst. För frågorna som Hedmark och Dalarna delar är nämligen slående lika.
 
Mycket sjösätts samtidigt
Projektet TRUST har nu varit i gång i fem månader. Men tiden går fort och innan man vet ordet av så ska rummen vara utrymda, projektet ihoppackat och de goda resultaten kunna kvitteras ut av en förväntansfull skara ägare.

Därför finns goda skäl för de två projektledarna, Kjell Vaagen vid Fylkeskommunen i Hedmark och Carin Lilliehöök vid Region Dalarna, att sjösätta och driva en rad initiativ och aktiviteter parallellt. För de vet båda att alla processer tar tid innan de slår rot och man kan peka ut påvisbara effekter.
 
– Hela hösten är tjock, säger Vaagen och nämner en kontaktmässa i Trysil som riktar sig till näringslivet i de båda regionerna. Ett annat initiativ är ett temaseminarium som hålls senare i november om befolkningens bosättningsmönster och åldersfördelning i förhållande till framtida behov av kunnigt folk på arbetsmarknaden.
– Det är på dessa två områden behoven är som störst enligt projektets styrgrupp. Våra befolkningar är bland de äldsta i respektive land. Dessutom står företagarna i många fall inför ett akut behov av ägarskifte och skifte i ledningen, säger Vaagen.
 
Kommuner som möjliggörare
Men även kommunerna behöver utbyta erfarenheter påminner Lilliehöök. Bland annat vill man lära sig mer i Norge om den så kallade Dalametoden, som
går ut på att kommunerna blir bättre skickade att bidra till regionens samlade utvecklingsarbete.

– Vivill att Elverum kommun i Hedmark blir en pilot i det här fallet, säger Kjell Vagen som inte kan låta bli att nämna att han är lite avundsjuk på svenskarna där kommunerna är långt mer delaktiga i det regionala arbetet än hemma i Norge.

– Så är det ju inte här. Allt ligger på fylkeskommunen. Kommunerna är dessutom små och saknar emellanåt kompetensen. Då gäller det att informera och bjuda in dem, för de är inte ointresserade, försäkrar han.

 
Full koll på grannarna
– Men nu arbetar vi aktivt för att kunna etablera en gemensam gränskommitté (se faktaruta) där parterna bakom TRUST skulle kunna gå in som bildare och ägare av kommittén. Då skulle det här arbetet kunna bli mer långsiktigt, säger Carin Lilliehöök.
Och det är effekterna på lång sikt som de båda projektledarna hela tiden återkommer till.
– Projektet kommer ingen vart om vi inte hela tiden drar nytta av all annan samverkan som redan förekommer. Alla behöver vi ha god koll på varandra säger Lilliehöök och hänvisar till bland annat Högskolan i Dalarna, kommunerna, Region Dalarna, näringslivsaktörerna och inte minst föreningslivet.
– Det är samma här i Norge, flikar Vaagen in, och berättar hur Östlandsforskning fått i uppdrag av projektet att driva en tankesmedja i samverkan med forskningsarenan Cerut vid Karlstads universitet och högskolan Dalarna.
 
Export av hela idékoncept?
Vad kan man förvänta sig av ett projekt som TRUST som spänner över så mycket?
– Svårt att säga i nuläget, säger Lilliehöök. Vi är fortfarande i ett planeringsfas och måste få till aktiviteter. Men både Hedmark och Dalarna har ju mer

 

övergripande strategier, såsom de regionala utvecklingsplanerna (RUP) och där spelar ju Interreg-projekt så som TRUST en viktig roll för att öka regionernas internationella kontaktnät och utblick, säger Carin Lilliehöök.

– Jag kan redan se att vi i Norge har mycket att lära av svenskarna inom innovation och samarbete. Dessutom finns mycket spännande i hur ni arbetar med era strukturfondsprogram, flikar den norska projektledaren in och tillägger:
– Utbytet av idéer hur vi inom det offentliga kan stötta och stärka är kanske visar sig vara en av de stora förtjänsterna med TRUST när det kommer till kritan.
 
Läs mer om projektet TRUST: 
 
Läs mer om TRUST:s kontaktmässa:
 
Faktaruta:
TRUST står för Tillväxt Regional Utveckling Skandinavien Tillsammans. Projektet startade i november 2008 och pågår till oktober 2011. Bakom projektet står Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna respektive Hedmarks fylkeskommun och fylkesmannen i Dalarna (motsvarar ungefär det svenska landshövdingeuppdraget). TRUST är delfinansierat av Interreg 4A Sverige – Norge.
En gränskommitté kan sägas vara en permanent organ som ägs av parter på båda sidor om en nationsgräns och ska se till den samlade regionens gemensamma intressen utifrån ett europeiskt perspektiv.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar