SVERIGE / MILJÖ: Slutförvaringen av förbrukat kärnbränsle behöver inte bara bli en kostnad. Den inställningen har man i alla fall i Östhammar och Oskarshamns kommuner, som ligger i Uppsala respektive Kalmar län. Här har man nyligen undertecknat ett så kallat mervärdesavtal med Svensk Kärnbränslehantering om att försöka dra nytta av all den kompetens som är knuten till slutförvaringsprocessen. Sammantaget kommer 13 miljoner kronor satsas i ett projekt för att ta tillvara alla tänkbara positiva sidoeffekter av verksamheterna runt slutförvaringen.
Visionen i Uppsalaregionen är att kunna utveckla ett affärsutvecklingskoncept där nya företag drar nytta av den unika kompetensen på plats, och utifrån den skapar nya produkter och tjänster som kan marknadsföras på kommersiella villkor.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar