MILJÖ: Det faktum att Sverige fått allt fler externa köpcentra är en följd av vårt sätt att planera våra städer, menar forskaren Per Berg vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.
– När våra största städer vuxit så har man många gånger byggt igen de gröna lungor som funnits mellan olika ytterområden i takt med att markpriserna stigit. Det som då händer är att man dels tappar områden som kan suga upp den koldioxid som släpps ut i staden, dels får man en våldsam tröskeleffekt i form av ett starkt ökat behov av transporter på tvären mellan olika ytterområden eftersom olika verksamheter som exempelvis större höghusområden, företagsbyar och externa köpcentra, i samma stund tenderar att klumpas samman och hamna ute i stadens periferi, säger han.
Alternativet enligt honom är att framtidens städer för att vara hållbara måste ses som kompletta ”stad – landsystem” där varje stad innehåller komponenter som hör till landsbygden så som grönområden, områden för biologisk mångfald, odling för mat och platser för energiproduktion. Det omvända gäller av samma skäl för levande landsbygdssamhället som också behöver tydliga urbana inslag för att på sikt överleva.
– Det här handlar om ett nytt sätt att tänka kring boende, arbete och transporter som också påverkar hela vårt sätt att planera landskapet. Men för att komma dit måste vi först avliva en rad myter på vägen, säger Per Berg vid SLU.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar