DANMARK: Med största säkerhet har kommunalreformen, som har snart tre år på nacken, bidragit till en omfattande maktförskjutning i den danska samhällsstrukturen. Lokalpolitiker upplever sig fått fler krävande uppgifter men mindre inflytande på de dagliga besluten. År 2003 ansåg 23 procent av lokalpolitikerna att detta är ett bekymmer. I dag är motsvarande siffra 40 procent. Uppgifterna presenteras den 30 september av danska Anvendt Kommunal Forskning (AKF), som är en oberoende forskningsmiljö med fokus på utvecklingen inom offentlig sektor.
Det danska folketinget (riksdagen) är en av de stora vinnarna vad gäller att skaffa sig makt, visar undersökningen. Även tjänstemännen i kommunerna har fått en starkare ställning. Kommunpolitikerna upplever också att den centrala nationella styrningen har stärkts. Parallellt med denna utveckling så visar det sig att lokalpolitiker från de tidigare små kommunerna i dag upplever att politikerna från de tidigare stora kommunerna fått större makt. Det har skapats ett tydligare skikt av elitpolitiker som sitter på den reella makten i de nya sammanslagna kommunerna.
En effekt av den här utvecklingen är att lokalpolitikerna jobbar mer och hårdare i dag än för fem år sedan för att behålla kontakterna med medborgarna. Som en följd av detta har det blivit svårare att rekrytera bland kvinnor och företagare, det vill säga de grupper som traditionellt väljer bort politiken när uppdragen växer i omfattning och tid.
Den slutsats som forskningschefen vid AFK, Ulf Hjelmar, drar är att lokalpolitikerna i framtiden kommer tvingas öka sin förståelse för det politiska spelet, arbeta på sin trovärdighet och förmåga att hantera medierna.
 
Läs mer om lokalpolitikernas situation:  
 
Läs mer om tjänstemännens situation:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar