SVERIGE / REGION: De punkterade planerna på en storregion i väst svider för småkommunerna i Dalsland och Värmland. - Vi kommer aldrig ifrån att vi måste kunna dra nytta av Göteborg, säger Ola Persson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne. 

 För en månad sedan sade politikerna på den regionala nivån i Värmland och Västra Götaland nej till en gemensam region. Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, slog fast att tiden inte är mogen för ett samgående. Men han såg goda förutsättningar för mer samarbete över gränsen.

– Det var ett tråkigt beslut. En storregion hade varit bra för Värmland. Den hade varit tillväxtskapande och Sunne behöver tillväxt och skatteintäkter för att klara skola, vård och omsorg, säger kommunalrådet Ola Persson (C).

Han har inte gett upp hoppet om den regionbildning som han anser är nödvändig för småkommunernas överlevnad, men han tror inte att den kan bli aktuell förrän tidigast i samband med valet 2018.

Bra för trafiken En storregion med Västra Götaland hade också varit bra för kollektivtrafiken, menar Ola Persson. Tillsammans med politiker från grannkommunerna har han ingått i en arbetsgrupp som tittat på infrastrukturen. Varje arbetsdag pendlar 500-600 Sunnebor till sitt arbete i andra kommuner.

 

– Vi kommer aldrig ifrån att vi måste kunna dra nytta av Göteborg som storregion. Oavsett hur organisationen kommer att se ut i framtiden måste kommunikationerna fungera, säger Ola Persson.

Ett samgående med Örebro ser han inte som något realistiskt alternativ. I sjukvårdsfrågor samarbetar Värmland med Örebro, men landstinget har också täta kontakter med sjukhusen i Göteborg. Han tillbakavisar de förslag som väckts om en delning av Värmland. – En delning skulle åstadkomma andra komplikationer för oss. Utgångspunkten måste vara att se Värmland som en helhet, säger han.

I Bengtsfors på andra sidan gränsen är kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S) lika missnöjd med regionbeslutet. – Vi som bor här i norra Dalsland känner att vi är i utkanten av Västra Götaland. Vi har mycket gemensamt med flera kommuner i Värmland, bland annat när det gäller kollektivtrafiken.

Politiskt spel Per Eriksson understryker att samarbetet nu måste fortsätta och fördjupas på flera områden. Kommunikationerna är ett sådant område, arbetsmarknad och vuxenutbildning två andra. Han tycker att turerna kring regionfrågan har haft för mycket inslag av politiskt spel och tar till det gamla ordspråket ”medan gräset växer dör kon” när han ska förklara risken för att den entusiasm många känt inför ett samgående inte tas till vara. – Nu vi har tagit fram underlag till ingen nytta.  

Åke Thörnesjö (M), oppositionsråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande i Kristinehamn, tycker att det var bra att planerna på ett samgående med Västra Götaland sprack. – Jag förstår inte idén med storregioner. Det hade inte varit lätt för oss i Värmland att komma in i en verksamhet som redan finns.

För Kristinehamns del är det naturligare att blicka österut, konstaterar Åke Thörnesjö, men han är inte heller tilltalad av en regionbildning tillsammans med Örebro. Att splittra Värmland vore helt fel.

– Värmland är och ska vara en helhet. Vi har en stark identitet och viktiga värden innanför länsgränsen, inte minst inom verkstadsindustrin. Vi måste visa att vi har förmågan att klara oss själva, säger Åke Thörnesjö.

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar