EU: Det är framförallt näringslivets sammansättning som påverkar hur regionerna bemöter den globala ekonomiska krisen. Nästan lika stor betydelse har arbetskraftens förutsättningar när man väljer insatser. Slutligen gör man vad man kan för att dra nytta av den egna statens och även EU:s satsningar lokalt.
De här resultaten kom fram i och med en undersökning genomförd av Assembly of European Regions (AER) som blev klar innan sommaruppehållet. Sammanlagt bygger slutsatserna på svaren från 24 regioner ifrån 13 länder varav två från Sverige, Västra Götaland och Östergötland, samt en från Finland, nämligen regionen ”Centrala Finland”.
Vad säger då regionerna? Det är näringslivets och framförallt småföretagens situation som får mest uppmärksamhet. Regionerna satsar på att stötta dem så de ska klara sina finansiella problem, få fatt på rätt kompetens, öka utbudet av uppdrag genom att stimulera till offentliga investeringar. Vad som görs beror mycket på vilka sektorer som blivit värst drabbade. När offentliga medlen satsas så sker det i hög grad på infrastruktur och på sådant som antas bli framtida näringar, såsom gröna jobb med nya energikällor, klimatanpassade produkter och miljömärkta varor.
I slutet av rapporten nämns att få regioner, trots att man i många fall valt liknande insatser, nämner att man bytt erfarenheter med andra regioner. AER tolkar detta som att här borde det finnas mycket att vinna om regionerna valde att ta med hanteringen av krisen i annan regional samverkan.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar