SVERIGE / REGIONER: Tillgången på rätt sorts kapital kan visa sig avgörande för en regions förmåga att klara sig genom en kris. I Dalarna har man tagit ett första kliv, bland annat genom ett unikt europeiskt pilotprojekt kallat JOSEFIN.  

Finanskrisen har satt olika djupa spår runt om i landet. Regioner där tillverkningsindustrin är stor har i regel haft det tuffare än andra. Så har det inte varit i Dalarna som till stora delar klarat sig rätt väl genom sin stora turistnäring som gått som tåget. Men bristen på riskvilligt kapital är kännbart även här. 
 
Det finansiella gapet
– Visst har vi ett tydligt gap då det gäller kapitalförsörjningen här i Dalarna, säger Bengt Fahlgren, tidigare VD för Stiftelsen Teknikdalen och numera seniorrådgivare.
Hans bild av läget är att de första bidragen och de mjuka lånen i samband med att ett företag ska starta upp oftast går att lösa. När ett företag däremot ska ut på marknaden och behöver större summor för en mer riskfylld satsning och det egna kapitalet inte längre räcker till så blir det kärvare.
– Det är här vi har gapet. Företagarna klarar själva inte av att täcka med eget kapital och satsningen är samtidigt så pass riskfylld att de etablerade inte vill ta riskerna. Samtidigt är det här jag ser den stora potentialen för nya jobb och ökad tillväxt, säger han.
Är det här gapet lika kännbart inom alla branscher eller finns vissa som är mer utsatta än andra?
– I regel har tjänsteföretagen en enklare sits eftersom deras produkt och den egna kompetensen hänger samman. Att anpassa produkten till marknaden och även introducera produkten internationellt är mer kostsamt inom tillverkningsindustrin. Dessutom måste varje producent hela tiden arbeta med sin produktutveckling, och situationen blir lätt ohållbar. 
 
Europeisk satsning räddar
Men de nödställda företagen i Dalarna kan snart få det lättare. Regionen är en del av ett transnationellt projekt inom EU:s Interreg IVB program, som kallas

"Joint SME Finance Innovation" (förkortat JOSEFIN). Det slutgiltiga beslutet om en specifik finansieringslösning för Sverige tas till sommaren.

– JOSEFIN är nationellt projekt, men det är bara Bergslagen som till en början kommer få en

pilotsatsning, berättar Fahlgren stolt och tillägger:

– Vi måste ju först lära oss och går det bra så kan ju andra ta efter.
 
Hela idén bakom JOSEFIN är att företagen ska få en kombination av olika slags stöd för att ta sig igenom den tuffa passagen i företagets utveckling. Det handlar bland annat om att ha en solid affärsidé och utvecklingsplan på plats, samt en coach som kan stötta företaget under hela resan. Eftersom det oftast behövs större mängder riskkapital så klarar man detta genom företagen erbjuds internationella garantier som de sedan kan använda för att ta lån i de lokala bankerna.
Det finaste är att det här arbetet inte tar slut utan kommer rulla på även efter EU nuvarande programperiod 2007 – 2013.
Hur ser den region ut som ni täcker?
– Man skulle kunna säga att Dalarna och delar av de kringliggande länen söderut täcks, det vill säga den del som av tradition kallas Bergslagen. Längre bort än så sträcker vi oss inte.
 
Kombinerar olika slags stöd
Men Dalarna har även andra unika riskkapitalsatsningar utöver JOSEFIN. Projektet ”DalaSådd” är ett samarbete mellan länsstyrelsen, innovationsbron i Uppsala, ALMI i Dalarna och Stiftelsen Teknikdalen. DalaSådd är inte så stort, men fyller en funktion, menar Mikael Selander enhetschef för näringslivsenheten vid länsstyrelsen i Dalarna.
Flertalet av de företag som söker medel från DalaSådd har oftast kommit från en "företagsinkubator" som ger hjälp med både kapitalanskaffning och kompetensuppbyggnad för att kunna komma ut på marknaden.

 

Men när de ska växa vidare, menar Selander, så måste de vända sig till ALMI Invest eller andra riskvilliga finansiärer.
– Har företagen då en bra affärsplan och stabila förutsättningar så känner de som ska bedöma ansökan om riskkapital igen sig och de här företagen kan lättare få ett klartecken, säger han.
-Annars är det ett vedertaget faktum att företag på landsbygden, som Dalarna till stora delar består av, har svårare att hitta riskvilligt kapital.
 
Länk till JOSEFIN:  
 
Länk till dalaSådd:
 
Länk till Stiftelsen Teknikdalen:
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar