SVERIGE / KOMMUN: Förslagen om att stärka den lokala servicen i glesbygden har hamnat i långbänk. Regeringen vill ha mer faktaunderlag innan den går till beslut. Samtidigt hotar Försäkringskassan att slå igen sina lokalkontor över hela landet.  

När Lars Högdahl i november 2008 presenterade sina utredningsförslag om att inrätta lokala servicekontor i glesbygden möttes de av ett starkt stöd i kommunerna. De statliga myndigheter som har mycket kontakter med medborgare och företag var inte lika positiva.   – Nu måste politikerna ta tag i det här och inte låta generaldirektörerna styra. Regeringen kan inte bara lägga den ena utredningen efter den andra på hög, säger Ulf Björklund, ordförande i Inlandskommunernas ekonomiska förening.   Föreningen har uppvaktat socialdepartementet, där civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) är det statsråd som bereder Högdahls förslag. Utredaren vill ha skärpt lagstiftning och hårdare styrning från regeringen för att få statliga och kommunala myndigheter att samarbeta bättre. Han föreslår också ett nät av lokala servicekontor, med särskilda rådgivare som ska hjälpa de många äldre i glesbygden som inte vill kommunicera med myndigheter via nätet. Men innan regeringen tar ställning vill den veta mer om vilka behov medborgare och företag har av lokala kontakter med myndigheterna. Statskontoret fick nyligen i uppdrag att ta reda på det och ska rapportera till regeringen senast den 15 april nästa år.    Avvecklar lokalkontor En annan pusselbit är Försäkringskassans reaktion på minskade anslag från och med 2013. För att klara besparingar på drygt 300 miljoner kronor har kassan tagit fram en plan för att avveckla sin del av de servicekontor som myndigheten driver tillsammans med Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Kassans egna lokalkontor och serviceplatser försvinner också om planen fullföljs.   Enligt Försäkringskassans presschef Staffan Karlsson är besparingsalternativen starkt begränsade. Att minska antalet handläggare skulle kunna leda till försenade utbetalningar. – Vi bedömer att det här kommer att drabba kunderna mindre, säger han. När riksdagen i mitten av april debatterade Försäkringskassans planer gav socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M) en bakgrund till det utskottsinitiativ där partierna gemensamt ger regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om hur medborgarnas behov av direktkontakt med kassan ska tillgodoses: – Försäkringskassan ska ha lokal tillgänglighet och erbjuda möjligheter till personliga möten.   Personliga möten Gunnar Axén konstaterade att uppdraget ligger i linje med det som regeringen själv nyligen gav till statskontoret om regeringens förvaltningspolitiska proposition, som riksdagen fattade beslut om för ungefär ett år sedan. Där slår regeringen fast att den samverkan som inletts mellan myndigheter med behov av lokal närvaro bör utvidgas och fördjupas och att ett av målen "bör vara att grundläggande lokal statlig service kan förmedlas via gemensamma servicekontor eller andra gemensamma kontaktpunkter".    Socialförsäkringsutskottets vice ordförande Tomas Eneroth (S) var också nöjd med enigheten över blockgränsen: – Det är viktigt med lokal närvaro, personliga möten och ökad samverkan. Och det är väldigt bra att vi i utskottet gemensamt markerar detta. Det är en tydlig signal till anställda inom försäkringskassan. Men det är också en tydlig signal till Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen om att vi ser utvecklingen av servicekontor som viktig.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar