NORGE / KINA: Hos norrmännen finns ett stort hopp om att kunna väcka uppmärksamhet genom sin paviljong. – Den är byggd helt och hållet av limträbalkar i stället för stål som alla andra paviljonger är byggda av, säger Arild Blixrud. – Vi hoppas det vägvalet skapar uppmärksamhet men framförallt trovärdighet.  

Bygget och budskapet är ett
– Vi tycker att vårt bygge på så vis får en stark koppling till vårt eget tema ”Norway – powered by nature” som i sin tur inspireras från vår turismnäring.
Men varför det här temat? EXPO 2010 handlar väl om städer?
– Vi har ju ingen stadskultur i Norge på samma sätt som i Kina. Men kineserna vill å sin sida utveckla en hållbar miljö i sina städer. Det vi kan erbjuda dem är vårt sätt att leva i nära kontakt med den omgivande naturen och hur detta både speglar vår livsstil och hur vi väljer att bygga och utformar våra städer, säger Blixrud.
 
Norge rankas högt
Hur förmedlar ni ett hållbart samhälle och uthålliga städer i norsk tappning?
– Vår paviljong erbjuder ingen vandring utan fyra scener där besökaren får uppleva norsk kultur,

vårt arbetsliv, vad vi forskar på och hur vi lever i vardagen och så vidare. På så vis får man en god inblick i hela det norska samhället. Vi har testat upplägget under lång tid och sett att det fungerar, säger Arild Blixrud och avslutar:

– Dessutom har vi lite förspänt genom att kinesisk media under de senaste 6 – 7 åren rankat Norge som nummer ett bland de länder i världen där det är bästa att bo, säger han
 
Länk till den norska utställningen: 
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar