NORDEN: Blåljusmyndigheter i Jämtlands län och Nord/Syd-Tröndelag i Norge saknar i dag detaljerad kartinformation om hur det ser ut på andra sidan nationsgränsen. Men nu ska det bli ändring på detta genom projektet Gränslös geografisk information II, med stöd från Interreg Sverige-Norge.
I dag förekommer både skarpa insatser och övningar mellan norska och svenska blåljusmyndigheter. Men när exempelvis svensk polis, ambulans eller brandkår rullar över gränsen in i Norge har de bara tillgång till vanliga papperskartor. På den svenska ledningscentralen visar skärmarna ingenting, eftersom man saknar digital kartinformation. Genom projektet Gränslös geografisk information II ska både svenska och norska blåljusmyndigheter får tillgång till samma digitala kartinformation.
– Den här satsningen är helt nödvändig om vi ska kunna bli effektivare i våra räddningsinsatser, säger Dag Ottar Skar som är fylkesberedskapschef i Sör-Tröndelag.
Han poängterar också vikten av projektet Gränsöverskridande samarbete för säkerhet:
– Utan samma kartbild kan vi inte bli effektivare. Men sedan gäller det också att blåljusmyndigheterna får chansen att träna tillsammans utifrån de nya förutsättningarna. Den möjligheten får man i det andra projektet, säger Skar.
Projektet Gränslös geografisk information II avslutas i 2012. Då ska norska och svenska räddningscentraler vara väl samkörda när olyckan är ett faktum.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar