NORDEN: Få frågor globalt är så heta just nu som grön teknologi. Och på det här området vill nu de nordiska statsministrarna se de nordiska länderna som ett samlat tekniklaboratorium, som aktivt söker vägar som leder till en samhällsstruktur som förbrukar så lite energi som möjligt. Frågan togs upp i samband med att nordiska samarbetsministrarna samlades den 20 – 21 maj i Snekkersten norr om Köpenhamn för årets nordiska Globaliseringsforum.   
 
Läs mer: 
 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar