NORDEN: Danmark har satsat på en omställning till grön energi, genom ökad satsning på bland annat vindkraft. Samtidigt vill Norge se sig som Europas batteri, genom att bättre använda sina vattenmagasin för elkraft. Finland planerar att bygga nordens nordligaste kärnkraftverk i Bottenviken och Sverige satsar aktivt på biogas och andra förnyelsebara bränsleslag. Denna intensiva aktivitet har fört med sig att EU:s sydliga och östliga medlemsländer nu tittar norrut för att inspireras av den nordiska integrerade energimarknaden. Samtidigt överväger flera länder förutsättningarna att kopplas samman med den gasledning som planeras gå genom Östersjön och som skulle minska oljeberoendet från öst.   Läs mer:    Källa: Analys Norden   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar