NORDEN: – Friluftslivet är gränsöverskridande, det bör man ta hänsyn till när vi ifrån olika länder ska informera om exempelvis viktiga regler, natur- och kulturvärden, säger Kristoffer Sivertsson vid Länsstyrelsen i Jämtlands län.  
Det är ett faktum att många turister börjar sina aktiviteter i ett naturområde och avslutar i ett annat, ibland i ett annat land. Det måste man ta större hänsyn till så att turister och besökare får reda på de förutsättningar som gäller.
Kristoffer Sivertsson är projektledare för Interreg-projektet ”Naturinformation – naturturism i gränslandet Rogen-Femundsmarka-Långfjället”. Hans uppgift är att se till att besökarna i friluftsområdet får bättre information genom enhetlig skyltning med en gemensam grafisk profil. Projektet kommer även att starta upp en webbplats.
– ”Förut har varje län och fylke jobbat mer var för sig med respektive naturskyddat område. Nu vill vi lyfta fram helheten i detta säregna och storslagna naturområde”, säger Kristoffer Sivertsson.  
Projektområdet berör delar av Dalarnas och Jämtlands län samt Hedmark och Sör-Tröndelag fylken i Norge och består av nio olika naturskyddade områden på sammanlagt 220 000 hektar, fyra på den svenska sidan och fem på den norska. Eftersom olika naturskyddade områden ingår gäller olika föreskrifter och regler, vilket kan vara svårt för besökare att hålla reda på. Eldning, fiske och skoteråkning är exempel på aktiviteter som regleras olika beroende på område och land. Dessutom har områdena en stor andel utländska besökare med behov av information på andra språk än svenska och norska.
Projektet kommer att ersätta befintlig information vid parkeringsplatser och längs vandringsleder och där sätta upp nya områdes- och temaskyltar. Det blir även en gemensam broschyr samt en levande webbplats, allt med information på såväl svenska, norska, engelska som tyska.
Projektet drivs av Fylkesmännen i Hedmark och Sör-Tröndelag på den norska sidan tillsammans med länsstyrelserna i Jämtland och Dalarna på den svenska.
 
NRU Norden: Markus Welin
Lämna en kommentar