NORDEN: Torkade och rökta köttprodukter, osttillverkning, öl- och mjödproduktion har långa traditioner. Nu har intresset för dessa produktionsformer på nytt väckts till liv i det svensk-norska Interregprojektet ”Söka gammalt – Skapa nytt” där man vill hitta moderna former för att ta tillvara dessa kulturskatter.
– Det här initiativet handlar om att tillvarata vår lokala historia och tradition och föra den vidare till unga blivande mathantverkare och krögare. Det vi har upptäckt är att en varsam förädling av livsmedel via småskalig produktion medför kvaliteter som industrin aldrig kan ge i form av unika smaker och en identitet, säger projektledare Anna Berglund.
Hon finns på det nationella centrumet för mathantverk Eldrimmer, som tillsammans med norska Mære landbruksskole och Oi! Trøndersk mat och drikke står bakom projektet. Tillsammans vänder de sig till producenter och skolor i hela Jämtland och norska Syd- och Nordtröndelag. Att föra samman svenska och norska erfarenheter är en styrka menar Anna Berglund. 
– Norrmännen har bevarat och utvecklat sin tradition av så kallad spekemat (torkad och rökt kött) medan vi på svenska sidan har en mer levande tradition av ost- och brödtillverkning.
De ungdomar som bjudits in från de åtta restauranggymnasierna har också gillat upplägget.
– Genom att både få vara med i tillverkningen ute på gårdarna och själva få komponera nya menyer utifrån dessa produkter har de fått se hela kedjan. På vissa gymnasier har de till och med gått vidare och fört in mathantverk som ett alternativ i Ungt företagande. Sådant ger hopp för framtiden, säger Anna Berglund.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar