NORDEN: En större andel av den kommande jordbrukspolitikens resurser behöver gå till klimat- och miljöpåverkan.  Satsningar som leder till nya småskaliga gröna näringar behöver också prioriteras. Dessa politiska ståndpunkter slog nordiska ministerrådet fast i juli. De nordiska ländernas ståndpunkter kommer skickas till EU-kommissionen men också till EU-parlamentet samt de enskilda medlemsländderna. Ett liknande gemensamt ställningstagande har de nordiska länderna aldrig tidigare tagit tillsammans. Rådet ser detta som ett sätt att på sikt stärka den samlade nordiska rösten inom EU. De norska och isländska regeringarna ser också positivt på denna politiska positionering eftersom den indirect ökar ländernas politiska inflytande.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar