GLOBALT: Alla vet om det – nu är det dags för Arktis att exploateras. Frågan är bara under vilka villkor. De nordiska länderna har nu en jättechans att påverka genom det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet.   

I samband med Arktiska rådet årets årsmöte i Nuuk på Grönland blev Sverige ordförandeland, vilket innebär att svensk politik liksom de övriga nordiska ländernas agerande hamnar i det internationella blickfånget.   Symbolen Arktis Skälet är att Arktis bara under de senaste åren blivit en symbol för de tilltagande klimatförändringarna, med smältande isar och förändrade livsvillkor för både människor och djur. Men bakom ridåerna utspelar sig samtidigt en internationell maktkamp mellan Europa, Ryssland, USA och Canada, som alla ser nya resurstillgångar och alternativa farleder öppnas upp.   Ökad politisk betydelse Spelreglerna för denna maktkamp sätts delvis av Arktiska rådet, där samtliga tre maktblock finns representerade. Detta märks bland annat genom att dessa möten idag är långt mer välbesökta av tunga politiker än för bara fem år sedan.   Mötet i maj i Nuuk innehöll också hela palletten av politiska kontraster, från total enighet om hur viktigt det är att bromsa upp klimat- och miljöpåverkan i dessa nordliga områden till en sofistikerad maktkamp där ingen vill se sig snuvad på rätten att utvinna de sista oexploaterade oljekällorna som kan finnas gömda under de nu smältande isarna. Egna intressen i dagen Signalerna från de nordiska länderna är än så länge väldigt spretiga. Den danska regeringen har i en förklaring sagt sig ha äganderätt till självaste Nordpolen. Finländarna har svårt att komma till skott på grund av inrikespolitiska bekymmer. Islänningarna är mest oroade över miljökonsekvenserna men ser sig tvingad att hålla sig nära EU:s ställningstaganden då de har en medlemsansökan till unionen inne. Norrmännen hoppas på att stärka sin internationella roll genom att Arktiska rådets sekretariat flyttar till Tromsö. Svenska regeringen väljer att hålla en låg profil för att inte själva bli en bricka i spelet.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar