NORDEN: Efter mötet med EU:s ministerråd den 26 juli i år så har Island nu fått klartecken om att påbörja förhandlingarna om ett inträde i den europeiska unionen. Det är nu det Belgiska ordförandeskapet som lägger fram riktlinjerna för själva förhandlingsrundan. Nu väntar enligt EU-kommissionen en djupare analys av hur Island ska kunna gå in under EU:s mer omfattande ramverk, ett arbete som beräknas pågå åtminstone till mitten av 2011.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
 
Lämna en kommentar