NORDEN: – Ett lekfullt sätt att gestalta svåra frågor utan att ta ställning till om lösningen är bra eller dålig. Så beskriver Kommunförbundets svenska direktör Kristina Wikberg den finska simuleringsmodellen som senast användes för att jämföra finska Jyväskylä och svenska Jönköping. Resultatet, som syftar till att utveckla kommunledningen och ta fram alternativa kommun- och styrmodeller, presenterades under en nordisk kommunalkonferens på Hanaholmen för ett par veckor sedan. Jyväskylä och Jönköping liknar varandra vad gäller folkmängd, cirka 130 000 invånare. Däremot så skiljer de sig markant åt i fråga om demokratisk styrning: – Det svenska systemet med valkretsar intresserar oss speciellt nu när vi reviderar vår kommunallag och hela kommunstrukturen, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef på finska kommunförbundet.   Läs mer:      NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar