NORDEN: Kulturens roll i samhället måste bli synligare och tydligare och framförallt användas på ett mer aktivt sätt inom det nordiska samarbetet. Detta var några av de syften som bakom den strukturreform som de nordiska kulturministrarna påbörjade gemensamt för fyra år sedan. Nu visar en helt färsk rapport från nordiska ministerrådet att de som tagit emot rådet bidrag är nöjda med den nya politiken. De ger mer än godkänt till den överskådlighet, flexibilitet och användarvänlighet som ministerrådets kulturprogram gett. Det nordiska kultursamarbetet administreras i dag i Finland och leds därför också av den finska kultur och idrottsministern: Stefan Wallin som vid mötet den 4 april påpekade: – Syftet med ministerrådets stöd är att främja de nordiska aktörernas utveckling och internationalisering och därmed bidra till en förbättring av sysselsättningen inom denna kreativa bransch. Under den kommande perioden vill vi utvidga finansieringsgrunden för datorspelsprogrammet så att den nordiska utvecklingen säkerställs på sikt, framhåller minister Wallin.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar