NORDEN: Nordiska kommuner ställer allt oftare den enskilda individens situation i centrum. För att komma dit så blir kommunerna tillhandahållare snarare än producenter av offentlig service. Detta har också varit själva utgångspunkten för både den danska och finska kommunreformen, samtidigt som Norge och Sverige avstått ifrån att genomdriva strukturreformer.
Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi, har genomfört en jämförande studie där just de nordiska kommunerna stått i fokus. Likheter finns som exempelvis fokus på individen, men sedan har länderna gått sina egna vägar. I Sverige har man exempelvis tryckt hårt på valfrihetsreformerna och i Norge så har man sin egen samordningsreform inom hälso- och sjukvårdsområdet. Danskarna trycker extra hårt på utveckling av IT-tjänster som medborgarnas huvudsakliga ingång till kommunen.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar