NORDEN: Den globala ekonomin har påverkat de nordiska länderna mer än vi kunnat ana. Därför befinner sig de nordiska länderna och det nordiska samarbetet inför ett vägskäl som handlar om välfärdsstaternas framtid.

Detta sade den norska statsministern Jens Stoltenberg, som kraftigt förespråkar ett närmare samarbete mellan länderna. Hans uttalande kom i samband med Nordiska ministerrådets sammankomst den 1 november i Köpenhamn, där också frågor om sysselsättning, hållbar välfärd, grön tillväxt samt kunskap och innovation var på dagordningen.

 

Läs mer: http://www.norden.org/en/news-and-events/news/presidency-to-focus-on-future-of-welfare-state

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar