NORDEN: Tendensen är tydlig: Av pragmatiska skäl väljer de nordiska länderna allt oftare att ingå fördjupade samarbeten inom försvars- och utrikespolitiken. 2009 lämnade den tidigare norske försvarsministern Thorvald Stoltenberg över en rapport till det nordiska ministerrådet, där han föreslår ett mer samlat nordiskt försvar som bygger på ökat samarbete mellan länderna. Under senare tid så har det politiska intresset också vaknat i Finland, där politiker fått upp ögonen för utvecklingen kring Arktis och Rysslands ökade intresse för denna region. Finlands utrikesminister Alexander Stubb menar att ett stärkt nordiskt försvarssamarbete också skulle kunna tjäna som förebild för hur EU:s försvarssamarbete skulle kunna utvecklas. Även den svenska neutralitetspolitiken har i praktiken fått böja sig för det faktum att EU-medlemskapet också omfattar ett försvarssamarbete. Därför har utrikesminister Carl Bildt också uttalat sig positivt till ett ökat samarbete mellan de nordiska länderna. Svalast av de nordliga länderna är än så länge Norge, där banden med USA fortfarande är starka och högprioriterade. Mest förvirrad är man på Island, där USA stängde sin militärbas 2008 och där finanskrisen slog sönder det stora delar av ekonomin – också för försvaret. I dagsläget vet man inte om man ska vända sig mot USA, EU eller de nordiska länderna.   Läs mer:    Källa: Analys Norden   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar