NORDEN: Under EU:s innevarande programperiod 2007- 2013 så har de mest glest befolkade områdena i framförallt Sverige och Finland haft en särställning när det gäller tilldelning från EU:s fonder. Denna särställning vill man behålla även 2014 – 2020. Det framgår av det gemensamma brev som de nordiska energi-, miljö- och regionalministrarna skickat till EU-kommissionen.

Bland annat vill länderna skapa en gemensam nordisk innovationsfond med hjälp av EU:s fondmedel.

På plats för att underteckna brevet fanns Sveriges näringsminister Annie Lööf och IT- och energiminister Anna-Karin Hatt samt Norges kommunal- och regionalminister Liv Signe Navarsete och olje- och energiminister Ola Borten Moe. Landskapsregeringarna för autonoma områden representerades av minister Roger Eriksson från Åland samt näringsminister Jyri Häkämies.

 

Läs mer: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2011/regionalministrene-felles-front-for-offe.html?id=660747

 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar