NORDEN: En avgörande murbräcka i arbetet med att riva gränshinder är medverkan från näringslivet. Detta var en av slutsatserna som drogs i samband med ett Gränshindersforum den 13 september i Stockholm, arrangerat av bland andra Öresundskommittén, Företagarna, Norden i Fokus samt Socialdemokraterna och Moderaterna.

Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö påpekade att politiken har ett speciellt öra till näringslivet varför företagens engagemang har en speciell strategisk roll och bör användas också i gränshindersfrågor.

Allra senast som gränshindersfrågan togs upp till allmän debatt så var det kring de danskar som bor i Sverige men som inte får rösta i Danmark trots att de arbetar där.

Läs mer: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/in-med-naeringslivet-i-graenshindersdebatten

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar