NORDEN: Det finns allt fler skäl till att de nordiska länderna och baltiska staterna ska söka sig närmare varandra menar den lettiske stats- och utrikesministern Vladis Birkavs och den tidigare danske försvarsministern Søren Gade, och hänvisar till de snabba förändringar som pågår globalt. Det är bara genom nära allianser som de minsta kan få gehör.
Vladis Birkavs och Søren Gade fick i våras ett uppdrag av Nordiska Ministerrådets och den Nordiska utrikespolitiska samarbetsgruppen att se över möjligheterna att förstärka samarbetet mellan de fem nordiska och de tre baltiska länderna utifrån den utveckling som sker globalt.
Nu är den så kallade ”Visemandsrapporten” (de vise männens rapport) klar och de två herrarna har valt ut sex stycken områden där de anser att de åtta länderna borde samarbete mer. Dessa är en gemensam utrikespolitisk dialog med omvärlden, gemensam närvaro vid diplomatiska representationer, stärkt civil säkerhet och säkerhet i cybervärlden, försvarssamarbete, energi samt gemensam marknadsföring av Skandinavien.
Visemandsrapporten presenteras för de åtta utrikesministrarna från de nordiska och baltiska länderna vid ett möte den 27 augusti.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar