NORDEN: Forum för Gemensam Nordisk Elmarknad är oroade. De menar att ett liggande förslag till hur en ny gemensam nordisk elmarknad ska genomföras, som bygger på den så kallade NORDREG-rapporten, bär på stora brister. I ett upprop vill de nu uppmärksamma de nordiska ländernas regeringar och nordiska ministerrådet på hur storbolagen får favörer som de små bara kan drömma om. Forumets talesman, Jonny Blomqvist, vd för Skara Energi, menar att förslaget ger slutkunderna, villaägare, hyresrättsinnehavare, företagare och jordbrukare, begränsade möjligheter att själva påverka vilka elnäts- och elhandelsbolag de ska välja. Anledningen är att all kontakt med slutkunderna föreslås gå via en elhandlare, vilket Forumet menar ensidigt gynnar de stora bolagen. Lokala fördelar kommer aldrig fram i sådana kontakter, menar Forumets talesman Jonny Björklund. Kommer förslaget att vinna nordiska ministerrådets öra i samband med deras möte i september så är risken stor menar Björklund att ministerrådets beslut också blir normgivande för resten av EU.   Läs mer   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar